Autor PROFIFOG • 09.apríla 2023

Zvlhčovanie, Adiabatické chladenie, Redukcia zápachu, riadenie prašnosti, Vodná hmla Profesionálne hmlové systémy, Hmlová brána, Regulácia vlhkosti, Znižovanie nákladov

V dnešnej dobe sa stále viac a viac spoločností zameriava na optimalizáciu svojho podnikania a hľadá nové spôsoby, ako zlepšiť svoje pracovné procesy a zvýšiť efektivitu. Jedným z týchto spôsobov je aj zvlhčovanie vzduchu pomocou vysokotlakových hmlových systémov.

V tomto článku sa pozrieme na konkrétne odvetvia, kde je zvlhčovanie nevyhnutné pre dosiahnutie optimálneho výkonu. Zameriame sa na tláčiarensky a papierenský priemysel, automobilový priemysel (lakovníctvo), zvlhčovanie skleníkov a fóliovníkov, banícky priemysel, textilný priemysel, drevospracujúci priemysel a predchladzovanie HAVC.

V každej časti odvetvia v tomto článku sa budeme zaoberať základnými otázkami, ako napríklad: prečo je regulácia vlhkosti dôležitá, aká je ideálna hranica vlhkosti a aké sú kritické hranice, prečo je zvlhčovanie potrebné a prečo sú na zvlhčovanie najlepšie vysokotlakové hmlové systémy. Okrem toho vám ukážeme aj hlavné výhody zvlhčovania pomocou vysokotlakových rozprašovačov hmly a prečo si máte vybrať práve nás, PROFIFOG, ako vašu spoľahlivú a kvalitnú spoločnosť pre zvlhčovanie vzduchu.

Dneska sa pozrieme na tieto 3 oblasti

1. Tlačiarenský a papierenský priemysel

Zvlhčovanie je kľúčovou súčasťou tlaciarskeho a papierenského priemyslu, pretože zabezpečuje optimálnu kvalitu tlačových a papierenských produktov. Výroba papiera, balíkov a obalov by nebola možná bez správnej vlhkosti vzduchu a materiálov, ktoré sa používajú. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je zvlhčovanie dôležité v týchto odvetviach a ako môžu vysokotlakové hmlové systémy pomôcť dosiahnuť správnu úroveň vlhkosti.

Vlhkosť hrá kľúčovú úlohu v tlači a výrobe papiera. Ak je vzduch príliš suchý, papier sa môže roztrhať alebo sa môžu vyskytnúť problémy s tlačou, ktorá môže viesť k zlým výsledkom tlače. Na druhej strane, príliš veľa vlhkosti môže spôsobiť, že papier sa stane ťažším a menej stabilným, čo môže viesť k problémom s jeho skladovaním a manipuláciou. Okrem toho príliš vysoká vlhkosť môže viesť k plesniam a iným problémom so zdravím.

Aká je ideálna hranica vlhkosti a aké sú kritické hranice?

V ideálnom prípade by mala byť vlhkosť v tlačiarenskom a papierenskom priemysle udržiavaná medzi 45% a 55%. Ak sa vlhkosť dostane pod túto úroveň, môže dôjsť k suchu papiera a iným problémom, ktoré sme už spomínali. Na druhej strane, ak sa vlhkosť dostane nad 60%, môžu sa vyskytnúť problémy s plesňami a inými mikroorganizmami.

Zvlhčovanie, Adiabatické chladenie, Redukcia zápachu, riadenie prašnosti, Vodná hmla Profesionálne hmlové systémy, Hmlová brána, Regulácia vlhkosti, Znižovanie nákladov

Neuspokojivá farba a kvalita tlače

Zvlnenie, deformácia, roztrhnutie

Elektrostatický náboj na tlačovej hlave alebo toneri

Menej tlačových chýb

Najlepšia kvalita papiera aj pri dlhšom skladovaní

Konštantné rozlíšenie a bezchybná intenzita farieb

Prečo sú na zvlhčovanie najlepšie vysokotlakové hmlové systémy?

Vysokotlakové hmlové systémy sú na zvlhčovanie ideálne pre mnoho dôvodov. Jedným z nich je, že tieto systémy dokážu vytvoriť jemné a rovnomerné hmlové častice, ktoré sa ľahko rozptýlia do vzduchu a môžu byť rovnomerne rozptýlené v celom priestore. Tieto častice môžu byť nastavené na veľmi malé veľkosti, ktoré umožňujú ich rozptýlenie v okolí bez toho, aby spôsobovali nepríjemné mokré miesta alebo skutočné kvapky vody.

Vysokotlakové hmlové systémy taktiež umožňujú regulovanie vlhkosti pomocou mikrokontrolérov, ktoré dokážu presne riadiť množstvo vody, ktoré sa vypúšťa do vzduchu. Tým sa zabezpečuje, že sa v miestnostiach nevyskytne nadmerná vlhkosť, ktorá môže viesť k kondenzácii a plesniam.

Okrem toho sú vysokotlakové hmlové systémy šetrné k životnému prostrediu, pretože voda, ktorá sa vypúšťa do vzduchu, je čistá a neobsahuje žiadne chemické zlúčeniny, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudské zdravie alebo pre prírodu. Navyše tieto systémy dokážu šetriť energiu, pretože nevyžadujú veľké množstvo energie na ohrev vody, ktoré by bolo potrebné pri používaní iných zvlhčovacích zariadení.

Vysokotlakové hmlové systémy sú tiež výkonné a spoľahlivé. Sú navrhnuté tak, aby vydržali náročné podmienky priemyselných prevádzok a aby boli odolné voči korózii a opotrebeniu. Súčasne sú jednoduché na obsluhu a údržbu a majú dlhú životnosť, čo znamená, že predstavujú dlhodobú a efektívnu investíciu pre vašu firmu.

Vysokotlakové hmlové systémy sú teda najlepšou voľbou pre zvlhčovanie v rôznych odvetviach, pretože sú účinné, spoľahlivé, šetrné k životnému prostrediu a majú dlhú životnosť.

Viac sa dozviete →

VÝHODY

 • Zabezpečenie optimálnej vlhkosti vzduchu pre kvalitnejší produkt
 • Znižovanie nákladov na energiu a znižovanie poruchovosti strojov
 • Zlepšovanie podmienok v pracovnom prostredí pre zvýšenie produktivity a zdravia zamestnancov
 • Znižovanie nákladov na údržbu strojov v dôsledku zníženia kondenzácie
Zvlhčovanie, Adiabatické chladenie, Redukcia zápachu, riadenie prašnosti, Vodná hmla Profesionálne hmlové systémy, Hmlová brána, Regulácia vlhkosti, Znižovanie nákladov

2. Automobilový priemysel (lakovníctvo):

Ďalším odvetvím, ktoré využíva vysokotlakové hmlové systémy na zvlhčovanie, je automobilový priemysel. V tomto priemysle sa vysokotlakové hmlové systémy využívajú najmä v lakovniach na zvlhčovanie vzduchu a tak zabezpečenie optimálnych podmienok pre aplikáciu laku na automobilové karosérie.

V procese lakovania vozidiel je kritické zachovanie správnej hladiny vlhkosti vzduchu, pretože zvlhčený vzduch zabezpečuje správne vlastnosti laku, ktoré môžu byť ovplyvnené príliš suchým alebo príliš vlhkým prostredím. Pri aplikácii laku na karosériu sa následne vysokotlakové hmlové systémy využívajú na rýchle zvlhčenie vzduchu a tak zabezpečenie ideálnych podmienok pre nanášanie laku.

Vysokotlakové hmlové systémy sa však nevyužívajú len v lakovniach, ale aj v dielňach a servisných centrách na udržiavanie správnej hladiny vlhkosti vzduchu. Vysokotlakové hmlové systémy sú schopné rýchlo zvlhčiť vzduch v miestnostiach a tak zabezpečiť, že práca s kovovými súčiastkami a nástrojmi nebude ovplyvnená nadmerným suchom.

Naše hmlové systémy v automobilovom priemysle tiež pomáhajú minimalizovať množstvo odpadu a náklady na prevádzku. Vďaka zvlhčenému prostrediu sa minimalizuje riziko tvorby prachu a výskytu nečistôt na karosérii vozidla, čo znižuje počet opakovaných aplikácií laku. Taktiež sa znižuje počet zariadení na odstránenie prachu a odpadu, čo znižuje celkové náklady na prevádzku lakovní.

Vysokotlakové hmlové systémy sú preto vynikajúcim riešením na zvlhčovanie v automobilovom priemysle. Pomáhajú minimalizovať odpad, zvýšiť efektivitu výroby a zabezpečiť optimálne podmienky pre aplikáciu laku na vozidlá.

Aký je ideál?

V automobilovom priemysle je ideálna hranica vlhkosti vzduchu v rozmedzí 40% až 60%. Ak je vlhkosť príliš nízka, môže to spôsobiť elektrostatické nabitie a poškodenie jemných elektronických súčiastok. Ak je vlhkosť príliš vysoká, môže to mať vplyv na kvalitu lakovania a iných povrchových úprav.

Kritické hranice v automobilovom priemysle sa líšia v závislosti od konkrétnej aplikácie a procesu. Všeobecne platí, že keď vlhkosť vzduchu presiahne 70%, môže to mať negatívny vplyv na kvalitu lakovania. V extrémnych prípadoch, kedy je vlhkosť veľmi vysoká, môže dôjsť k kondenzácii vodnej pary na povrchu vozidla, čo môže spôsobiť deformáciu alebo iné poškodenie.

Naopak, keď je vlhkosť príliš nízka, môže to spôsobiť statické elektrické nabitie na povrchu vozidla alebo v elektrických súčiastkach, čo môže poškodiť ich funkčnosť. Preto je dôležité udržiavať optimálnu hladinu vlhkosti pomocou zvlhčovačov vzduchu, ako sú vysokotlakové hmlové systémy.

Viac sa dozviete →

Niekoľko hlavných výhod

 • Zlepšená kvalita lakovania: Vysokotlakové hmlové systémy môžu zlepšiť kvalitu lakovania automobilov. Tento systém vytvára jemnú hmlu, ktorá sa dokonale rozpráši a rovnomerne rozptýli po povrchu. To znamená, že sa farba môže nanášať rovnomerne a bez prehnaných kvapiek alebo škvŕn.

 • Úspora času: Vysokotlakové hmlové systémy sú rýchle a účinné. Vďaka nim sa dá čas potrebný na lakovanie značne znížiť, čo znamená, že môže byť dokončené väčšie množstvo vozidiel v kratšom čase.

 • Nižšie náklady na prevádzku: Vysokotlakové hmlové systémy využívajú menej farby na lakovanie a minimalizujú odpad. To vedie k nižším nákladom na prevádzku a taktiež znižuje znečisťovanie životného prostredia.

 • Vylepšené pracovné podmienky: Vysokotlakové hmlové systémy zlepšujú pracovné podmienky zamestnancov tým, že minimalizujú množstvo prachu a znečisťujúcich látok v pracovnom prostredí.

 • Flexibilita: Vysokotlakové hmlové systémy sú vhodné pre rôzne typy lakovania a môžu byť prispôsobené pre rôzne veľkosti a tvary vozidiel.

 • Vysoká presnosť: Vysokotlakové hmlové systémy poskytujú vysokú presnosť a rovnomernosť v nanášaní farby na povrch, čím sa zlepšuje kvalita výsledného produktu.

 • Zníženie rizika požiaru: Vysokotlakové hmlové systémy sú navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko požiaru v pracovnom prostredí, čo znižuje bezpečnostné riziká.

3. Zvlhčovanie skleníkov alebo fóliovníkov

Zvlhčovanie vzduchu v sklenníkoch a foliovníkoch je kritickým faktorom pre zdravý rast rastlín. Súčasná poľnohospodárska technológia vyžaduje presné merania a riadenie vlhkosti vzduchu. Vysokotlakové hmlové systémy poskytujú jednu z najefektívnejších metód zvlhčovania prostredia pre rastliny.

Sklenníky a foliovníky sú ideálne pre zvyšovanie teploty v chladnejších klimatických podmienkach, ale suchý vzduch môže mať negatívny vplyv na rast rastlín. Vlhkosť ovplyvňuje rastliny rôznymi spôsobmi. Nedostatok vlhkosti môže spôsobiť suché konce listov a suché okrajové listy, čo vedie k oslabeniu rastliny. Nadmerná vlhkosť môže spôsobiť problémy s plesňami a hubami, ktoré môžu poškodiť rastliny a viesť k strate úrody. 

Hmlové systémy sa môžu používať aj v zimných mesiacoch, keď sa v sklenníkoch a foliovníkoch udržuje teplejšia teplota. Zvlhčovanie vzduchu v zime je kritické, pretože teplý vzduch môže drasticky znížiť hladinu vlhkosti a spôsobiť suché prostredie pre rastliny.

Optimálna úroveň vlhkosti

V prípade sklenníkov a fóliovníkov je dôležité udržiavať optimálnu úroveň vlhkosti, aby sa minimalizovalo riziko vzniku problémov ako sú roztrhnutie fólie, deformácia plastových materiálov alebo kondenzácia na sklenníkoch. Ideálna úroveň vlhkosti sa pohybuje medzi 40% a 60%.

Ak sa vlhkosť v sklenníku alebo fóliovníku zníži pod túto hranicu, môže dôjsť k vysychaniu a znehodnocovaniu plodín. Na druhej strane, ak sa vlhkosť výrazne zvýši, môže to spôsobiť rast plesní a húb, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu a výnos plodín.

Zvlhčovanie v sklenníkoch a fóliovníkoch môže byť realizované rôznymi spôsobmi, ale najefektívnejším spôsobom je použitie vysokotlakových hmlových systémov. Tieto systémy sú schopné rýchlo a efektívne zvýšiť vlhkosť v prostredí a udržiavať ju na optimálnej úrovni.

Na rozdiel od tradičných spôsobov zvlhčovania, ako sú napríklad hadice alebo rozprašovače, ktoré môžu spôsobiť nerovnomerné rozptýlenie vody a kondenzáciu na nevhodných miestach, vysokotlakové hmlové systémy sú schopné efektívne distribuovať vodu vo forme jemnej hmly v celej oblasti sklenníka alebo fóliovníka. Tým sa minimalizuje riziko kondenzácie a zabezpečuje sa rovnomerné zvlhčovanie.

Okrem toho, vysokotlakové hmlové systémy sú šetrné k životnému prostrediu a úsporné na vodu. Sú navrhnuté tak, aby minimalizovali stratu vody v dôsledku vyparovania a kondenzácie, čo znižuje spotrebu vody a náklady na prevádzku.

Využívanie vysokotlakových hmlových systémov pre zvlhčovanie v sklenníkoch a fóliovníkoch môže mať veľké výhody pre poľnohospodárov a pestovateľov, a to nielen z hľadiska zlepšenia kvality a výnosu plodín, ale aj z hľadiska úspory nákladov na prevádzku a ochranu životného prostredia.

Viac sa dozviete →

Aké benefity a výhod získam?

 • Zlepšenie kvality a rastu plodín: Vysokotlakové hmlové systémy pomáhajú udržiavať optimálnu úroveň vlhkosti v sklenníkoch a fóliovníkoch, čo zlepšuje kvalitu a rast plodín. Vlhkosť je dôležitým faktorom pre proces fotosyntézy a rast rastlín.

 • Zníženie straty vody: Vysokotlakové hmlové systémy môžu redukovať straty vody tým, že umožňujú priame zavlažovanie rastlín, čím sa minimalizuje potreba zavlažovania celého sklenníka alebo fóliovníka.

 • Ochrana rastlín pred škodcami: Zvlhčovanie prostredia v sklenníkoch a fóliovníkoch môže pomôcť znižovať počet škodcov a chorôb, ktoré napádajú rastliny. Vlhkosť môže tiež pomôcť odstraňovať prach a znečistenie z rastlín.

 • Kontrola teploty: Vysokotlakové hmlové systémy môžu pomôcť udržiavať optimálnu teplotu v sklenníkoch a fóliovníkoch, čo zabezpečuje maximálny rast rastlín a minimalizuje stres.

 • Úspora energie: Používanie vysokotlakových hmlových systémov môže tiež pomôcť šetriť energiu, pretože nemusíte vytvárať teplo a vzduchový prietok na udržanie optimálnej vlhkosti a teploty. To môže viesť k zníženiu nákladov na energiu a zvýšeniu zisku.

 • Ľahká inštalácia a použitie: Vysokotlakové hmlové systémy sú ľahké na inštaláciu a použitie. Tieto systémy môžete ľahko prispôsobiť podľa potrieb vašich rastlín a poskytnúť optimálnu úroveň vlhkosti a teploty.

 • Minimalizácia strát: Vysokotlakové hmlové systémy pomáhajú minimalizovať straty vzhľadom na to, že vlhkosť je distribuovaná rovnomerne v celej oblasti a nesústreďuje sa na určité miesta, ako to môže byť pri tradičných metódach.

Záver

V záverečnej časti by som chcel zdôrazniť, že zvlhčovanie v rôznych odvetviach môže priniesť mnoho výhod. Pomocou vysokotlakových hmlových systémov je možné regulovať vlhkosť v rôznych prostrediach a zabezpečiť tak optimálne podmienky pre rôzne procesy. Tento spôsob zvlhčovania prináša mnoho výhod, ako sú zlepšenie kvality produktov, zvýšenie efektivity procesov a zníženie nákladov.

Je dôležité si uvedomiť, že každé odvetvie má svoje špecifické požiadavky na reguláciu vlhkosti, a preto je dôležité zvoliť správny typ zvlhčovacieho systému. Vysokotlakové hmlové systémy sú však vo väčšine prípadov ideálnym riešením vzhľadom na ich flexibilitu, presnosť a účinnosť.

V spoločnosti Profifog sme odborníkmi na zvlhčovanie a ponúkame riešenia pre rôzne odvetvia, ako sú tlačiarenský a papierienský priemysel, automobilový priemysel, sklenníky a fóliovníky, banícky priemysel, textilný priemysel, drevospracujúci priemysel a predchladzovanie HVAC. Ak hľadáte spoľahlivé a efektívne zvlhčovacie riešenia, neváhajte nás kontaktovať a radi Vám poradíme.

Samozrejme, v nasledujúcom článku sa budeme venovať zvlhčovaniu v ďalších odvetviach, ako je baníctvo, textilný priemysel, drevospracujúci priemysel a predchladzovanie v HAVC. Nezabudnite sledovať našu webovú stránku, aby ste získali viac informácií o zvlhčovaní a jeho výhodách v rôznych odvetviach. V prípade akýchkoľvek otázok alebo potrieb neváhajte kontaktovať náš tím. Radi vám pomôžeme s riešením vašich zvlhčovacích potrieb.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Ak sa chcete dozvedieť viac o riešeniach vonkajšieho chladenia Profifog, navštívte našu webovú stránku alebo nám kedykoľvek zavolajte na číslo (+421) 944 332 334 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu.