Príslušenstvo / Accessories

Regulátory teploty a vlhkosti

Dosahovať správnu teplotu a vlhkosť je v niektorých procesoch nesmierne dôležité. Nemá zmysel to robiť, pokiaľ to nie je urobené správne. Naše termostaty a humidistaty poskytujú presnú kontrolu nad hmlovými čerpadlami a ventilačnými systémami.

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Externá riadiaca jednotka

Denný a týždenný časovač so zabudovaným digitálnym hygrostatom a termostatom

– možnosť ovládania na diaľku

– rozsah 0 do 95 % r.H.

– rozsah -50 až +200 °C

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Externý regulátor VLHKOSTI

Jednofázový alebo trojfázový profesionálny regulátor vlhkosti

– rozsah 0 do 95 % r.H.

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Externý regulátor TEPLOTY

Jednofázový alebo trojfázový profesionálny regulátor teploty

– rozsah -50 až +200 °C

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Profesionálna sonda vlhkosti

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Profesionálna teplotná sonda

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Profesionálna sonda vlhkosti

COLD ROOMS

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Profesionálna sonda vlhkosti

HVAC/DUCT MOUNT

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Odtokový ventil

ČasovaČe

Plne nastaviteľné profesionálne časovače nielen pre vysokotlakové čerpadlá a ventilačné systémy.

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Jednofázový profesionálny časovač

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Trojfázový profesionálny časovač

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Cyklický časovač

DÁVKOVACIE ČERPADLÁ

Dávkovacie čerpadlá sa využívajú všade tam, kde do média potrebujete dávkovať rôzne chemikálie, dezinfekciu, prípravky, insekticídy a pod. s ohľadom na presne určený objem alebo v stanovenom čase.

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Elektronické dávkovacie čerpadlá s prietokomerom

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Solenoidové dávkovacie čerpadlá

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Solenoidové čerpadlá na sanitáciu

Produkty a komponenty pre Vodnú hmlu PROFIFOG Vysokotlakové čerpadlá, Trysky na vodu, Fitingy, Hmlova brána, doplnky, filtre, náhradne diely, distribučné vedenie, hmlové ventilátory

Peristaltické dávkovacie čerpadlá

U nás máte všetko potrebné na jednom mieste...