Zvlhčovanie v automobilovom priemysle

Lakovanie, brúsenie, leštenie, elektrostatický náboj,…. a nielen s týmto Vám pomôžeme.

Automobilový priemysel neustále podlieha optimalizácii a musí zabezpečiť, aby sa používali najefektívnejšie metódy a ekologické výrobky. Stabilná regulácia klímy a nastaviteľná vlhkosť vzduchu zohrávajú v týchto procesoch kľúčovú úlohu.

Zníženie strát a zvýšenie zisku

Lakovanie

Optimálna vlhkosť pre prenos farby z postrekovacej trysky na karosériu je 72% relatívnej vlhkosti. Správnym nastavením a regulovaním optimálnej vlhkosti prostredia zabraňujeme odparovaniu farby na vodnej báze a umožňujeme jej lepšiemu prenosu na karosériu. V boji proti odparovaniu farby tiež zamedzujeme poletovaniu prachu v striekacej kabíne.

Vďaka správnej regulácii sa náter nanáša rovnomerne bez praskania a chybovosti, čo značne redukuje náklady spojené s leštením. Po kontrole prejde na prvý krát až o10% viac áut a to iba vďaka správnej regulácii vlhkosti.

Zvlhčovanie Priemyselné zvlhčovanie PROFIFOG ZVLHČOVANIE SKLENNÍKOV ZVLHČOVANIE VÍNNYCH PIVNÍC ZVLHČOVANIE V SUPERMARKETOCH ZVLHČOVANIE CHLADIARENSKÝCH SKLADOV ZVLHČOVANIE V TEXTILNOM PRIEMYSLE ZVLHČOVANIE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE ZVLHČOVANIE V ELEKTROTECHNICKOM PRIEMYSLE

ZDRAVÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

Príjemné pracovné prostredie s relatívnou vlhkosťou 40 – 60% zvyšuje produktivitu a tiež pomáha znižovať neprítomnosť zamestnancov na pracovisku v dôsledku ich chorobnosti 

Brúsenie a statická elektrina

testovanie motorov

Vďaka regulácii a udržiavaniu správnej relatívnej vlhkosti v brúsiacich kabínach dokážeme zredukovať elektrostatický náboj na minimum čím sa pri brúsení docieli, že vzniknuté prachové časti sú od karosérie odpudzované a následne vďaka absorbovaniu vlhkosti naberajú na hmotnosti a tá ich ťahá k zemi.

Optimálna hodnota sa preto nastavuje v týchto miestnostiach na 55%RH.

Testovanie výfukových emisií sa musí vykonávať v rámci konkrétnych rozsahov teplôt a vlhkosti, takže je dôležité, aby zvlhčovacie systémy spĺňali požadovanú toleranciu regulácie a zabezpečovali spoľahlivé a konzistentné zvlhčovanie.

ODHADOVANÝ ROZPOČET

Odhad rozpočtu na projekt závisí od potrieb a zložitosti inštalovaného systému. Je potrebné brať do úvahy rôzne typy komponentov. Môžeme vám pomôcť.

Napíšte nám

Brúsenie a statická elektrina

Vďaka regulácii a udržiavaniu správnej relatívnej vlhkosti v brúsiacich kabínach dokážeme zredukovať elektrostatický náboj na minimum, čím sa pri brúsení docieli, že vzniknuté prachové časti sú od karosérie odpudzované a následne vďaka absorbovaniu vlhkosti naberajú na hmotnosti a tá ich ťahá k zemi.

Optimálna hodnota sa preto nastavuje v týchto miestnostiach na 55%RH.

testovanie motorov

Testovanie výfukových emisií sa musí vykonávať v rámci konkrétnych rozsahov teplôt a vlhkosti, takže je dôležité, aby zvlhčovacie systémy spĺňali požadovanú toleranciu regulácie a zabezpečovali spoľahlivé a konzistentné zvlhčovanie.

ODHADOVANÝ ROZPOČET

Odhad rozpočtu na projekt závisí od potrieb a zložitosti inštalovaného systému. Je potrebné brať do úvahy rôzne typy komponentov. Môžeme vám pomôcť.

Napíšte nám

aké získate výhody ?

1.

Regulácia vlhkosti pri testovaní výfukových emisií

2.

Zabránenie odparovaniu farieb na vodnej báze

3.

Zníženie elektrostatického náboja na minimum

4.

Zdravie zamestnancov, znížená absencia

5.

Zvýšená kvalita pri nanášaní náteru

Neviete sa rozhodnúť?

Nie je ľahké sa správne rozhodnúť, čo je najlepšie. Každý projekt si vyžaduje individuálny prístup a spracovanie presne na mieru. Ale jedno majú spoločné, neoceniteľný  prínos s automatickou reguláciou vlhkosti.