Adiabatické chladenie

Adiabatické chladenie je proces, pri ktorom sa ochladzuje vzduch pri odparovaní vody.

Ako to funguje?

Adiabatické chladenie vodnou hmlou je technológia, ktorá umožňuje chladiť vzduch pomocou vodnej hmlu bez použitia chladiaceho médiá. Táto technológia je ekologická a energeticky efektívna.

Adiabatické chladenie vodnou hmlou sa používa v mnohých odvetviach, vrátane priemyslu, klimatizácie budov, chladenia potravín, skladov a prepravy, v poľnohospodárstve a v ďalších aplikáciách. Výhody adiabatického chladenia vodnou hmlou zahŕňajú znižovanie nákladov na energiu, zlepšovanie kvality vzduchu, zvýšenie produktivity a zlepšenie komfortu pracovného a životného prostredia.

Funkčnosť a princíp adiabatického chladenia

Funkčnosť a princíp adiabatického chladenia sú založené na fyzikálnych princípoch termodynamiky. Adiabatické chladenie vodnou hmlou využíva princíp adiabatického procesu, ktorý umožňuje chladenie vzduchu bez použitia chladiaceho média.

Voda je v tomto prípade rozprašovaná do ovzdušia pomocou trysiek. Vďaka vysokému tlaku vody dochádza k jeho rozprašovaniu na veľmi jemné častice, ktoré sa v ovzduší rýchlo odparujú. Pri odparovaní dochádza k výraznému zníženiu teploty ovzdušia v mieste rozprašovania, čím dochádza k adiabatickému chladeniu.

Princíp adiabatického chladenia spočíva v tom, že vzduch pri expanzii v chladiacej zóne uvoľňuje teplo do vodnej hmly, ktorá sa následne odparuje a absorbuje teplo z okolitého vzduchu. Tento proces vedie k výraznému zníženiu teploty vzduchu v mieste rozprašovania, čím sa vytvára príjemné a chladné prostredie.

Tento proces sa často využíva v priemysle a komerčných aplikáciách na chladenie vzduchu v budovách, skladovacích priestoroch a iných podobných miestach. Výhody adiabatického chladenia zahŕňajú nízke náklady na energiu, čistý proces bez použitia chladiacich látok a minimalizáciu znečistenia ovzdušia.

Adiabatické chladenie PRE COOLING Vodná hmla PROFIFOG
Čo odporúča uznávaná organizácia ASHRAE ?

Podľa odporúčaní ASHRAE (Americká spoločnosť pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu) môže byť využitie adiabatického chladenia výhodné v oblastiach s relatívnou vlhkosťou nižšou ako 60% a pri teplotách nad 32°C. V týchto podmienkach môže byť adiabatické chladenie až o 10-15°C efektívnejšie ako konvenčné klimatizácie.

Stále viac odvetví využíva adiabatické chladenie, vrátane potravinárskeho priemyslu, IT sektora, športovísk a fariem. Jedným z príkladov je spoločnosť Google, ktorá používa adiabatické chladenie vo svojich dátových centrách, čím dosahuje úsporu energie a nižšie prevádzkové náklady.

Adiabatické chladenie vodnou hmlou je inovatívna technológia s mnohými výhodami pre rôzne odvetvia. Vzhľadom na jeho nízke náklady a ekologické vlastnosti sa očakáva, že bude v budúcnosti čoraz viac využívaný ako alternatíva k tradičným klimatizáciám a chladiacim systémom.

Prečo je adiabatické chladenie lepšie ako klimatizácia?

4

jednoduché argumenty, ktoré vás presvedčia

4

jednoduché argumenty, ktoré vás presvedčia

CHLADENIE V EXTERIÉRI

Účinne dokážeme bez problémov ochladiť aj vonkajšie priestory, nie len interiér.

Prevádzkové náklady

Minimálna spotreba elektrickej energie, žiadne dopĺňanie chladiacej zmesi, či drahá výmena filtrov.

Chladivom je voda

Ako chladivo je využívaná iba voda, nie sú potrebné žiadne životu nebezpečné a toxické chladiace zmesi.

Vstupná investícia

V porovnaní s obstarávaciou cenou klimatizácií sú náklady sotva 1/3. 

Adiabatické chladenie vodnou hmlou prináša niekoľko výhod oproti tradičným chladiacim metódam.

Patrí medzi ne nižšia spotreba energie, rýchlejšie a účinnejšie chladenie, nižšie náklady na údržbu a prevádzku a menej znečisťujúce pre životné prostredie.

Adiabatické chladenie spotrebuje o 80% menej energie

Podľa štúdií v porovnaní s klimatizáciou adiabatické chladenie spotrebuje o 80% menej energie, čo vedie k značným úsporám energií a nákladov. Okrem toho, vďaka nižšej spotrebe energie adiabatické chladenie produkuje menej emisií CO2 a iných skleníkových plynov, čo je priaznivé pre životné prostredie.

Riadenie prašnosti Vodná hmla Profesionálne hmlové systémy
Adiabatické chladenie PRE COOLING Vodná hmla PROFIFOG

Schopnosť rýchleho a účinného chladenia

Ďalšou výhodou adiabatického chladenia je jeho schopnosť rýchlo a účinne chladiť. Vďaka vysokotlakovému vstrekovaniu vodnej hmlou do vzduchu dochádza k rýchlemu chladeniu. To znamená, že ak je potrebné rýchle a účinné chladenie, adiabatické chladenie vodnou hmlou je skvelou voľbou.

Nižšie náklady na údržbu a prevádzku

Nakoniec, adiabatické chladenie má nižšie náklady na údržbu a prevádzku. Tradičné chladiace metódy vyžadujú pravidelnú údržbu a výmenu filtrov, čo vedie k vyšším nákladom. Adiabatické chladenie vodnou hmlou však vyžaduje len minimálnu údržbu a nevyžaduje výmenu filtrov.

Celkovo, adiabatické chladenie vodnou hmlou prináša niekoľko výhod oproti tradičným chladiacim metódam. Je energeticky úsporné, účinné a priateľské k životnému prostrediu, čo ho robí atraktívnou voľbou pre rôzne odvetvia ako priemysel, obchod, zábava a mnohé ďalšie.

Vodná hmla na farmách a chovných staniciach. Efektivne a ekonomicke riešeenie Profifog VODNÁ HMLA MISTING SYSTEMS Vonkajšie chladenie a zvlhčovanie OUTDOOR COOLING

Aplikácie adiabatického chladenia

V priemysle

01

Priemyselné haly & sklady

Chladenie vzduchu v priemyselných halách a skladoch, kde je nutné udržiavať teplotu na stanovenej úrovni pre uchovanie tovaru a pohodlie zamestnancov.

03

Potravinárske priemysel:

Adiabatické chladenie sa používa na udržanie optimálnej teploty a vlhkosti v skladoch potravín, v mäsiarskych prevádzkach, v mliekárňach a podobne.

02

Chladenie strojov a zariadení

Chladenie strojov a zariadení, ktoré sa v priemysle používajú na výrobu, s cieľom predchádzať prehriatiu a zabezpečiť ich spoľahlivý chod. .

04

Pre-Cooling

Chladenie klimatizačných systémov, kde sa adiabatické chladenie používa ako doplnok k tradičným chladiacim metódam, čím sa zvyšuje ich účinnosť a znižuje náklad na energiu.

05

Športoviská a vonkajšie areály

Chladenie športovísk a vonkajších areálov, kde sa adiabatické chladenie používa na zabezpečenie pohodlia pre športovcov a návštevníkov.

07

Chov zvierat

Chladenie zvierat v chovoch, kde sa adiabatické chladenie používa na udržiavanie ideálnej teploty pre rôzne druhy zvierat.

06

Domácnosti

Chladenie vonkajších priestorov ako sú terasy, záhrady, bazény, atď., kde sa adiabatické chladenie používa na znižovanie teploty vzduchu a zvyšovanie pohodlia.

08

Výstavy a koncerty

Adiabatické chladenie sa využíva na výstavách a koncertoch, kde je dôležité udržiavať príjemné prostredie pre návštevníkov a umožňuje zabezpečiť optimálne podmienky pre prezentácie a vystúpenia.

V bežnom živote

Aplikácie adiabatického chladenia

V bežnom živote

Zvlhčovanie, Adiabatické chladenie, Redukcia zápachu, riadenie prašnosti, Vodná hmla Profesionálne hmlové systémy, Hmlová brána, Regulácia vlhkosti, Znižovanie nákladov

Aplikácie adiabatického chladenia

V bežnom živote

05

Športoviská a vonkajšie areály

Chladenie športovísk a vonkajších areálov, kde sa adiabatické chladenie používa na zabezpečenie pohodlia pre športovcov a návštevníkov.

07

Chov zvierat

Chladenie zvierat v chovoch, kde sa adiabatické chladenie používa na udržiavanie ideálnej teploty pre rôzne druhy zvierat.

06

Domácnosti

Chladenie vonkajších priestorov ako sú terasy, záhrady, bazény, atď., kde sa adiabatické chladenie používa na znižovanie teploty vzduchu a zvyšovanie pohodlia.

08

Výstavy a koncerty

Adiabatické chladenie sa využíva na výstavách a koncertoch, kde je dôležité udržiavať príjemné prostredie pre návštevníkov a umožňuje zabezpečiť optimálne podmienky pre prezentácie a vystúpenia.

V bežnom živote

Myslíte na seba a životné prostredie…

Voda je prirodzenou súčasťou nášho života. Voda neškodí vám, vašej rodine, známym ani kolegom v práci. Na chladenie sa nevyužívajú žiadne chladiace zmesi, ktoré by pri úniku mohli poškodiť ozón.

…adiabatické chladenie je moderné a zdravé.

Adiabatické chladenie čaká na Vás