Zvlhčovanie v papierovom priemysle

Zníženie deformácie a popraskania materiálu až o 70%? Vieme ako na to.

Papierové výrobky rýchlo získavajú a strácajú vlhkosť: z tohto dôvodu je pre získanie finálneho produktu vynikajúcej stabilnej kvality rozhodujúca správna stabilizovaná úroveň vlhkosti.

Bez prestojov a s vyššou kvalitou

Prečo zvlhčovať?

Správna úroveň vlhkosti je pre celý proces tlače veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o papier, lepenku a iné výrobky na báze celulózy, je najlepšie podnebie 20 – 21 ° C a relatívna vlhkosť vzduchu pohybujúca sa od 45% do 55%.

Ideálna úroveň vlhkosti zaručuje kvalitu papiera, vynikajúci hotový výrobok, rozmerovú stabilitu papiera, optimálny prenos atramentu a vyššiu spoľahlivosť. Výsledkom je menšie zaseknutie alebo zlomenie papiera a menšie zvlnenie a praskanie papiera – to všetko pri zachovaní maximálnej rýchlosti zariadenia.

Z procesu je tiež vylúčené zmršťovanie a statická elektrina.

Zvlhčovanie Priemyselné zvlhčovanie PROFIFOG ZVLHČOVANIE SKLENNÍKOV ZVLHČOVANIE VÍNNYCH PIVNÍC ZVLHČOVANIE V SUPERMARKETOCH ZVLHČOVANIE CHLADIARENSKÝCH SKLADOV ZVLHČOVANIE V TEXTILNOM PRIEMYSLE ZVLHČOVANIE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE ZVLHČOVANIE V ELEKTROTECHNICKOM PRIEMYSLE

ELEKTROSTATICKÁ ELEKTRINA

Udržiavaním vlhkosti na úrovni 55 % RH, znížite riziko vzniku elektrostatického náboja na minimum.

VLHKOSŤ V ZIMNÝCH MESIACOCH

STATICKÁ ELEKTRINA

PRACH

Vykurovanie a teplo produkované samotnými strojovými zariadeniami vytvárajú hlavne v zimných mesiacoch kritickú hladinu vlhkosti v prostredí a následne vážne komplikácie výrobného procesu.

Prakticky všetky papierové vlákna majú po úplnom vyschnutí veľmi vysoký elektrický odpor. S rastúcou relatívnou vlhkosťou však vlákna absorbujú vlhkosť a ich elektrický odpor klesá s následným znižovaním tvorby elektrostatických nábojov.

S našimi zvlhčovacími systémami hravo zvládnete poletujúce častice prachu. Keď sa zvlhčí vzduch, prach absorbuje vlhkosť, to znamená zvýši sa hmotnosť prachových častíc, ktorá im zabráni ľahko sa šíriť a gravitácia ich dostane na zem.

ODHADOVANÝ ROZPOČET

Odhad rozpočtu na projekt závisí od potrieb a zložitosti inštalovaného systému. Je potrebné brať do úvahy rôzne typy komponentov. Môžeme vám pomôcť.

Napíšte nám

VLHKOSŤ V ZIMNÝCH MESIACOCH

Vykurovanie a teplo produkované samotnými strojovými zariadeniami vytvárajú hlavne v zimných mesiacoch kritickú hladinu vlhkosti v prostredí a následne vážne komplikácie výrobného procesu.

STATICKÁ ELEKTRINA

Prakticky všetky papierové vlákna majú po úplnom vyschnutí veľmi vysoký elektrický odpor. S rastúcou relatívnou vlhkosťou však vlákna absorbujú vlhkosť a ich elektrický odpor klesá s následným znižovaním tvorby elektrostatických nábojov.

PRACH

S našimi zvlhčovacími systémami hravo zvládnete poletujúce častice prachu. Keď sa zvlhčí vzduch, prach absorbuje vlhkosť, to znamená zvýši sa hmotnosť prachových častíc, ktorá im zabráni ľahko sa šíriť a gravitácia ich dostane na zem.

ODHADOVANÝ ROZPOČET

Odhad rozpočtu na projekt závisí od potrieb a zložitosti inštalovaného systému. Je potrebné brať do úvahy rôzne typy komponentov. Môžeme vám pomôcť.

Napíšte nám

aké získate výhody ?

1.

Zlepšenie flexibility a rozmerovej stability

2.

Zníženie zvlnenia a deformácií

3.

Odstránenie statickej elektriny

4.

Zvýšená výstupná rýchlosť

5.

Lepší prenos atramentu

Neviete sa rozhodnúť?

Nie je ľahké sa správne rozhodnúť, čo je najlepšie. Každý projekt si vyžaduje individuálny prístup a spracovanie presne na mieru. Ale jedno majú spoločné, neoceniteľný  prínos s automatickou reguláciou vlhkosti.