Zvlhčovanie v elektrotechnickom priemysle

Elektrostatický výboj je postrachom v každej výrobe. Pri relatívnej vlhkosti 55% mu nedáte šancu.

Elektronické zariadenia, dosky plošných spojov, komponenty a dáta sú vysoko citlivé na elektrostatický výboj. Správna úroveň vlhkosti je nevyhnutná na minimalizáciu poškodenia spôsobeného ESD.

Eliminácia ESD zvlhčovaním

Čo je to ESD?

Elektrostatický výboj (ESD) je náhly tok elektriny medzi dvoma elektricky nabitými objektmi spôsobený kontaktom. K ESD dochádza, keď sú rôzne nabité objekty priblížené k sebe alebo keď sa dielektrikum medzi nimi rozpadne, čo niekedy vytvára viditeľnú iskru.

Mnoho udalostí ESD sa však vyskytuje bez viditeľnej alebo zvukovej iskry. Osoba s relatívne malým elektrickým nábojom nemusí cítiť výboj, ktorý je dostatočný na poškodenie citlivých elektronických súčiastok.

Tieto neviditeľné formy ESD môžu spôsobiť úplné zlyhanie zariadenia alebo môžu ovplyvniť dlhodobú spoľahlivosť a výkon elektronických zariadení. Účinky ESD na niektorú elektroniku sa môžu prejaviť až po ukončení ich životnosti.

Zvlhčovanie Priemyselné zvlhčovanie PROFIFOG ZVLHČOVANIE SKLENNÍKOV ZVLHČOVANIE VÍNNYCH PIVNÍC ZVLHČOVANIE V SUPERMARKETOCH ZVLHČOVANIE CHLADIARENSKÝCH SKLADOV ZVLHČOVANIE V TEXTILNOM PRIEMYSLE ZVLHČOVANIE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE ZVLHČOVANIE V ELEKTROTECHNICKOM PRIEMYSLE

AKO MINIMALIZOVAŤ ESD?

► Zabráňte nabíjaniu – vyhýbajte sa silne nabíjajúcim materiálom

► Odstráňte statické náboje – uzemnením ľudských pracovníkov alebo poskytnutím antistatických zariadení

► Regulujte vlhkosť

Statická elektrina

RIEŠENIE?

Jednou z príčin ESD je statická elektrina. Statická elektrina často vzniká pomocou nabíjania – oddelenia elektrických nábojov, ku ktorému dochádza pri kontakte dvoch materiálov a následnom oddelení.

Medzi príklady nabíjania patrí napríklad chôdza po koberci, trenie plastového hrebeňa o suché vlasy alebo trenie balóna o sveter. Trenie medzi dvoma materiálmi vedie nabíjaniu, čo vytvára rozdiel v elektrickom potenciáli, ktorý môže viesť k ESD.
Ďalšou príčinou poškodenia ESD je elektrostatická indukcia. K tomu dôjde, keď je elektricky nabitý objekt umiestnený v blízkosti vodivého predmetu izolovaného od zeme.

Prítomnosť nabitého objektu vytvára elektrostatické pole, ktoré spôsobuje redistribúciu elektrických nábojov na povrchu druhého objektu.

Pri vlhkosti 40% RH sa povrchový odpor na podlahách, kobercoch, podložkách na stôl a iných plochách znižuje.

Vlhkosť vo vzduchu vytvára tenký ochranný „film“ na povrchoch, ktorý slúži ako prírodný vodič na rozptýlenie elektrických nábojov. Ak vlhkosť klesne pod 40% RH, táto ochrana zmizne a bežné činnosti zamestnancov vedú k nabitiu objektov statickou elektrinou.

Regulovaním relatívnej vlhkosti na úrovni 55% (± 3%) zamedzíme vzniku ESD.

ODHADOVANÝ ROZPOČET

Odhad rozpočtu na projekt závisí od potrieb a zložitosti inštalovaného systému. Je potrebné brať do úvahy rôzne typy komponentov. Môžeme vám pomôcť.

Napíšte nám

Statická elektrina

Jednou z príčin ESD je statická elektrina. Statická elektrina často vzniká pomocou nabíjania – oddelenia elektrických nábojov, ku ktorému dochádza pri kontakte dvoch materiálov a následnom oddelení.

Medzi príklady nabíjania patrí napríklad chôdza po koberci, trenie plastového hrebeňa o suché vlasy alebo trenie balóna o sveter. Trenie medzi dvoma materiálmi vedie nabíjaniu, čo vytvára rozdiel v elektrickom potenciáli, ktorý môže viesť k ESD.
Ďalšou príčinou poškodenia ESD je elektrostatická indukcia. K tomu dôjde, keď je elektricky nabitý objekt umiestnený v blízkosti vodivého predmetu izolovaného od zeme.

Prítomnosť nabitého objektu vytvára elektrostatické pole, ktoré spôsobuje redistribúciu elektrických nábojov na povrchu druhého objektu.

RIEŠENIE?

Pri vlhkosti 40% RH sa povrchový odpor na podlahách, kobercoch, podložkách na stôl a iných plochách znižuje.

Vlhkosť vo vzduchu vytvára tenký ochranný „film“ na povrchoch, ktorý slúži ako prírodný vodič na rozptýlenie elektrických nábojov. Ak vlhkosť klesne pod 40% RH, táto ochrana zmizne a bežné činnosti zamestnancov vedú k nabitiu objektov statickou elektrinou.

Regulovaním relatívnej vlhkosti na úrovni 55% (± 3%) zamedzíme vzniku ESD.

ODHADOVANÝ ROZPOČET

Odhad rozpočtu na projekt závisí od potrieb a zložitosti inštalovaného systému. Je potrebné brať do úvahy rôzne typy komponentov. Môžeme vám pomôcť.

Napíšte nám

aké získate výhody ?

1.

Zníženie prevádzkových nákladov vďaka energeticky úspornému chladeniu

2.

Lepšia účinnosť materiálu a procesov vďaka zníženej poruchovosti

3.

Ochrana pred nebezpečným elektrostatickým výbojom

4.

Lepšia kvalita elektrických komponentov

Neviete sa rozhodnúť?

Nie je ľahké sa správne rozhodnúť, čo je najlepšie. Každý projekt si vyžaduje individuálny prístup a spracovanie presne na mieru. Ale jedno majú spoločné, neoceniteľný  prínos s automatickou reguláciou vlhkosti.